Skip to main content

W jaki sposób terapia SI wspiera dziecko z dysleksją rozwojową?

Anna Świątkowska

Nauczyciel języka polskiego, pedagog specjalny
Akademia „Już to wiesz”, im. S. T. Ortona

Dysleksja rozwojowa jest jednym z najczęstszych zaburzeń w nauce, które utrudnia dzieciom naukę czytania i pisania. Jednym z nowoczesnych podejść wspierających dzieci z dysleksją jest terapia SI (Integracji Sensorycznej). Terapia ta skupia się na usprawnieniu przetwarzania bodźców sensorycznych, co może znacząco poprawić zdolności poznawcze i funkcjonowanie w codziennym życiu dziecka. W artykule omówimy, jak terapia SI może wspierać dzieci z dysleksją rozwojową.

Co to jest terapia Integracji Sensorycznej (SI)?

Integracja Sensoryczna to proces, w którym mózg organizuje i interpretuje informacje sensoryczne dostarczane przez zmysły. Dzieci z zaburzeniami SI mogą mieć trudności z przetwarzaniem bodźców sensorycznych, co wpływa na ich zdolność do nauki i funkcjonowania w codziennym życiu. Terapia SI ma na celu poprawę tych zdolności poprzez specjalnie zaprojektowane ćwiczenia i aktywności.

Jak terapia SI wspiera dzieci z dysleksją?

Poprawa przetwarzania sensorycznego

Dzieci z dysleksją często mają problemy z przetwarzaniem informacji wzrokowych i słuchowych, które są kluczowe w nauce czytania i pisania. Terapia SI może pomóc w:

– poprawie koordynacji wzrokowo-ruchowej, co ułatwia rozpoznawanie liter i pisanie,

– wzmacnianiu przetwarzania słuchowego, co jest kluczowe dla dekodowania dźwięków w słowach,

– zwiększeniu uwagi i koncentracji, co pomaga w skutecznym przyswajaniu wiedzy.

Rozwój umiejętności motorycznych

Dzieci z dysleksją często mają również trudności z motoryką małą i dużą. Terapia SI pomaga w rozwijaniu tych umiejętności poprzez ćwiczenia, które poprawiają:

– precyzję ruchów ręki, co ułatwia pisanie,

– koordynację ruchową, co może wpływać na lepsze planowanie motoryczne i organizację pracy szkolnej,

 – stabilność posturalną, co jest ważne dla utrzymania prawidłowej pozycji podczas pisania i czytania.

Redukcja napięcia emocjonalnego

Dzieci z dysleksją często doświadczają frustracji i lęku związanego z trudnościami w nauce. Terapia SI może pomóc w:

– redukcji napięcia emocjonalnego poprzez aktywności sensoryczne, które mają działanie uspokajające,

 – budowaniu pewności siebie dzięki osiąganiu sukcesów w zadaniach sensorycznych,

 – poprawie samoregulacji emocjonalnej, co ułatwia radzenie sobie ze stresem i wyzwaniami szkolnymi.

Wzmacnianie percepcji przestrzennej

Dysleksja często wiąże się z problemami z percepcją przestrzenną, co utrudnia rozumienie relacji między literami i słowami. Terapia SI może pomóc w:

– rozwijaniu świadomości przestrzennej poprzez ćwiczenia z zakresu orientacji przestrzennej,

– poprawie zdolności do rozróżniania kształtów i wzorców, co jest kluczowe dla umiejętności czytania,

 – ułatwieniu nawigacji w przestrzeni, co wpływa na lepszą organizację materiału szkolnego.

Stymulacja wielozmysłowa

Terapia SI wykorzystuje podejście multisensoryczne, które jest również efektywne w nauczaniu dzieci z dysleksją. Dzięki stymulacji różnych zmysłów terapia SI może:

– ułatwiać integrację różnych bodźców sensorycznych, co poprawia ogólne funkcjonowanie poznawcze,

– wspierać naukę poprzez angażowanie zmysłów wzroku, słuchu, dotyku i propriocepcji jednocześnie,

– pomagać w tworzeniu bardziej trwałych śladów pamięciowych poprzez wielozmysłowe doświadczenia.

 

Przykłady ćwiczeń w terapii SI dla dzieci z dysleksją:

  1. Ćwiczenia wzrokowo-motoryczne

– rysowanie liter w piasku lub na tablicy sensorycznej,

– układanie liter i słów z klocków lub magnetycznych liter.

  1. Ćwiczenia słuchowo-motoryczne

– zabawy z rymowankami i piosenkami, które wspierają rytm i rym,

– gry słuchowe, takie jak rozpoznawanie dźwięków i naśladowanie sekwencji dźwiękowych.

  1. Ćwiczenia proprioceptywne

– zajęcia z wykorzystaniem huśtawek terapeutycznych, które wspierają świadomość ciała,

– ćwiczenia z piłkami terapeutycznymi i matami sensorycznymi.

  1. Ćwiczenia integrujące różne zmysły

– tworzenie liter z różnych materiałów (np. plastelina, pianka) i ich dotykanie,

– ćwiczenia na równoważni, które wymagają koordynacji wzrokowej i ruchowej.

Podsumowanie

Terapia SI może znacząco wspierać dzieci z dysleksją rozwojową, poprawiając ich zdolności poznawcze, motoryczne oraz emocjonalne. Poprzez multisensoryczne podejście, terapia ta pomaga w lepszym przetwarzaniu bodźców sensorycznych, co przekłada się na lepsze wyniki w nauce i codziennym funkcjonowaniu. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom i wsparciu, dzieci z dysleksją mogą rozwijać swoje pełne potencjały i osiągać sukcesy zarówno w szkole, jak i poza nią.