Skip to main content

Kwalifikacja odpadów, BDO

jakie odpady, kwalifikacja odpadów, śmieci, BDO

Monika Mielniczuk

Niezależny ekspert stylizacji paznokci
Założycielka 4U Exclusive Nail School w Chełmie
Juror Międzynarodowych Mistrzostw Stylizacji Paznokci
Twórczyni wielozadaniowego preparatu NAIL FIX
Autorka jedynego e-booka „Alergie i uczulenia w stylizacji paznokci”

4Umonikamielniczuk
Instagram icon monika.mielniczuk.4u

Prowadzenie i zarządzanie salonem stylizacji paznokci to nie tylko przyjemność świadczenia usług i radość z odnoszenia sukcesów, ale również obowiązki, które spoczywają na nas jako przedsiębiorcy. Jest ich całkiem sporo, dzisiaj zajmę się dość burzliwym tematem, jakim są odpady i odniosę się do stylistek i stylistów, którzy wytwarzają odpady w ilościach kwalifikujących je do odpadów komunalnych. Czym są odpady o charakterze komunalnym dowiesz się z dalszej części artykułu.

1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2019 r., w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Do dziś jest grono stylistek, które nie do końca wie co z czym i jak „się je”, dlatego wyjaśnię temat i rozwieję wszelkie wątpliwości.

Zanim omówię szczegółowo temat odpadów, to musisz wiedzieć, że Ty jako przedsiębiorca zobowiązany jesteś podpisać umowę o wywóz odpadów z właściwym Urzędem Miasta lub Gminy i zapewnić odpowiednie miejsce/pojemniki na te odpady. Jeżeli wynajmujesz lokal i masz w umowie najmu, że gospodarował odpadami będzie wynajmujący lokal, to jesteś już zwolniona z podpisywania dodatkowej umowy z Urzędem.

Zatem, co to są odpady i jaka jest ich klasyfikacja?
Odpady nazywane potocznie śmieciami, to wszystkie substancje lub przedmioty powstałe w wyniku działalności człowieka. Czy powstają one w domu czy w miejscu pracy, w dalszym ciągu są to odpady. Kwalifikacja odpadów jest uzależniona od ich rodzaju i ilości. I tak odpady dzielimy na : komunalne, przemysłowe, poużytkowe i niebezpieczne.jakie odpady, kwalifikacja odpadów, śmieci, BDO

* Wskazany rodzaj odpadów dotyczy wyłącznie odpadów powstających z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich. Odpady powstające z tonerów i kartridży do drukarek biurowych i drukarek stosowanych w gospodarstwach domowych są oznaczone odpowiednio 16 02 13* albo 16 02 14.

Dlaczego nasza branża wytwarza odpady komunalne?
Ponieważ zgodnie z definicją opartą na Ustawie o odpadach, komunalne odpady z zastrzeżeniem ilości, powstające w innych źródłach powstawania niż gospodarstwa domowe, zaliczane są do kategorii odpadów komunalnych pod warunkiem, że zaistnieje podobieństwo składu i podobieństwo charakteru odpadów do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

I o ile definicja jest jasna, to w rzeczywistości wiele osób ma problem ze zdefiniowaniem swojego odpadu. Wiemy doskonale czym jest papierek po cukierku, toner do drukarki czy zużyta żarówka, ale opakowania po kosmetykach już potrafią stworzyć problem kwalifikacji.

Zatem jaki rodzaj odpadów komunalnych produkujemy w salonie? Najprościej rzecz ujmując są to odpady:

– opakowaniowe (metale i tworzywa sztuczne);
– papier;
– szkło;
– zmieszane.

Pozostaje jeszcze kwestia odpadów niebezpiecznych, czyli elektrośmieci oraz odpadów medycznych.

Elektrośmieci kwalifikowane są jako odpad niebezpieczny i zgodnie z Ustawą nie można wyrzucić ich do tego samego kontenera, co odpady komunalne. Zatem gdzie? Zależy to od rodzaju odpadów i tak elektrośmieci dzielimy na 2 kategorie:

a) zużyte urządzenia (lampy, frezarki, maszynki) i jeżeli wytworzone jako odpad w ilości 5kg/rok, można spokojnie zanieść do punktu, który takie sprzęty zbiera lub zużyty sprzęt można zwrócić do sklepu, w którym nabyliśmy dany towar;

b) świetlówki – każda firma, która sprzedaje części bądź elementy oświetlenia w tym żarówki, ma obowiązek ustawowy przyjąć od nas stare, zużyte.

Odpady medyczne to kolejny gorący i dość kontrowersyjny temat. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady medyczne powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny, w salonie stylizacji paznokci raczej takich badań nie prowadzisz, nie jesteś również gabinetem lekarskim.

Jeżeli istnieje ryzyko przerwania ciągłości tkanki podczas stylizacji paznokci, to każdy zakrwawiony wacik, pilnik czy rękawiczki poddajesz procedurom, o których jest mowa w Ustawie z dnia 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art. 16.1

Do dzisiaj nieuregulowane są przepisy jeżeli chodzi o salony stylizacji paznokci i do końca urzędnicy Sanepidu nie wiedzą jak postępować, dlatego dochodzi do nadinterpretacji przepisów i stawiania wymogów co do podpisywania umów z firmami utylizującymi odpady niebezpieczne.

W tej kwestii bardzo ważne są procedury postępowania w salonie, tak jak opisujesz krok po kroku proces przygotowania narzędzia do sterylizacji, tak samo opisujesz proces postępowania np. z zakrwawionym wacikiem. Możesz poddać go spokojnie działaniu preparatu biobójczego.

I tak, o ile nie przekroczysz ilościowej normy, to spokojnie możesz swoje odpady zakwalifikować jako komunalne, ale musisz pamiętać, że przy każdym rodzaju odpadów obowiązuje norma ilościowa i jej przekroczenie skutkuje obowiązkiem rejestracji w BDO (baza danych o odpadach) //bdo.mos.gov.pl.

jakie odpady, kwalifikacja odpadów, śmieci, BDO

Jakie zatem są te normy? ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 23 grudnia 2019 r., które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 30.12.2019r. wyraźnie określa te normy i przedstawia w formie tabeli. Wyodrębniłam, te które związane są z branżą beauty, więcej znajdziesz w Dzienniku Ustaw.

Na zakończenie dodam tylko, że salon salonowi nierówny, bo o ile posiadasz 1-2 stanowisk pracy, to spokojnie zmieścisz się w normach ilościowych odpadów. Natomiast w przypadku posiadania kilku (nastu) stanowisk, normy ilościowe szybko możesz przekroczyć, co narzuca na Ciebie obowiązek rejestracji w BDO. I pamiętaj, że źródłem i podstawą prawną w kolejności jest Ustawa, następnie Rozporządzenie, Rozporządzenie z mocą ustawy i na koniec Akt prawa miejscowego, dlatego jeżeli masz wątpliwości, to szukaj odpowiedzi w podstawie prawnej, nie u koleżanki, która słyszała, że brat jej kolegi widział jak jedna Pani drugiej Pani. Żaden Urząd nie ma swoich „wewnętrznych przepisów”, na podstawie których nakłada na Ciebie jakąś karę. Postępując zgodnie z prawem możesz czuć się absolutnie bezpiecznie i czysto.

źródło:    Paznokcie nr 104