Skip to main content

konkurs

REGULAMIN KONKURSU ZDOBIENIA „MAGIA ŚWIĄT 2023”  
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Organizatorem konkursu jest firma NAN GROUP, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy 69, właściciel portalu oh! so you.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się w momencie ogłoszenia konkursu.
 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 4. Konkurs będzie prowadzony na oficjalnym profilu oh! so you na facebooku: https://www.facebook.com/Ohsoyoupl
 5. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która wstawi maksymalnie 3 zdjęcia stylizacji paznokci swojego autorstwa w komentarzu posta konkursowego.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 
§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 
 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 1. Zaakceptować niniejszy regulamin – wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 2. Wstawić maksymalnie 3 zdjęcia zdobienia świątecznego wykonanego samodzielnie na paznokciach dłoni lub na tipsach w komentarzu posta konkursowego do 15 grudnia
 3. polubić profil @ohsoyoupl oraz @EuroFashionOfficial
 4. zaprosić w komentarzu posta min. 3 osoby do zabawy
 
 1. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia zdobienia świątecznego.
 2. Nadesłane Zgłoszenie Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
 
§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
  1 miejsce – autor/autorka otrzyma:
 • Zestaw świąteczny GREEN (balsam do dłoni i ciała 236ml oraz mineralna sól do kąpieli 250g)
 • Hybryda Inspire 15ml „Electric”
 • Ozdoba do paznokci: Mirror Show nr 2
 • Ozdoba do paznokci: Confetti & Glitter Dust #2
 • Choinka LED.
  2 miejsce – autor/autorka otrzyma:
 • Zestaw świąteczny RED (balsam do dłoni i ciała 236ml oraz mineralna sól do kąpieli 250g)
 • Ozdoba do paznokci: Confetti & Glitter Dust #3,
 • Ozdoba do paznokci: Star Dust effect #17
 • pierścionek świąteczny
  3 miejsce – autor/autorka otrzyma:
 • Zestaw świąteczny GREEN (balsam do dłoni i ciała 236ml oraz płatki do kąpieli 140g)
 • Pierścionek świąteczny
 
 1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:
 1. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzcę Konkursu (osobę, której stylizacja zostanie uznany za najciekawszą) oraz miejsce 2 i 3, jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagrody Zwycięzcy oraz terminów ich dostarczenia.
 2. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności
 3. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.
 1. O wynikach konkursu Organizator poinformuje 19 grudnia na oficjalnym profilu oh! so you na facebooku: https://www.facebook.com/Ohsoyoupl
 2. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany wysłać w prywatnej wiadomości na fanpage’u adres na terenie Polski do wysyłki nagrody. Powinien to uczynić nie później niż dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników.

§ 4 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na fanpage’u Organizatora, w zakładce „Notatki”.

§ 5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na oficjalnym profilu oh! so you na facebooku. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.