Skip to main content

konkurs

REGULAMIN KONKURSU „Ślubne zdobienia paznokci 2023”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest firma NAN GROUP, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul.

Powstańców Warszawy 69, właściciel portalu oh! so you.

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się w momencie ogłoszenia konkursu.

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator

oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią

promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

5. Konkurs będzie prowadzony na oficjalnym profilu oh! so you na facebooku: https://www.facebook.com/Ohsoyoupl

6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która wstawi maksymalnie 3 zdjęcia stylizacji paznokci swojego autorstwa w komentarzu posta konkursowego.

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) Zaakceptować niniejszy regulamin – wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

b) Wstawić maksymalnie 3 zdjęcia zdobienia ślubnego wykonanego samodzielnie na paznokciach dłoni lub na tipsach.

c) polubić profil @ohsoyoupl oraz @EuroFashionOfficial

d) zaprosić w komentarzu posta min. 3 osoby do zabawy

2. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia zdobienia ślubnego.

3. Nadesłane Zgłoszenie Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub

naruszających dobra osobiste innych osób.

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w

Konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne

lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. Autor zwycięskiej pracy otrzyma:

– Top No Wipe Flecks RaNails #2 ze złotymi drobinkami

– Baza coverowa BCT System „Baby Boom”

– Ozdoba Star Dust effect

– Balsam Olive Tree „Passion for Fashion”

Autorzy dwóch wyróżnionych prac otrzymają:

– Top No Wipe Flecks RaNails #1 ze srebrnymi drobinkami

– Baza coverowa BCT System „Natural Pink”

– Oliwka do skórek „Italian Morning”

2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli

Organizatora ma następujące uprawnienia:

a. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzcę Konkursu (osobę, której stylizacja zostanie

uznany za najciekawszą) oraz 2 Wyróżnienia konkursu (2 osoby), jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagrody Zwycięzcy oraz terminów ich dostarczenia.

b. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z

postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności

przeprowadzonych czynności.

c. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

3. O wynikach konkursu Organizator poinformuje 5 czerwca na oficjalnym profilu oh! so you na facebooku: https://www.facebook.com/Ohsoyoupl

4. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany wysłać w prywatnej wiadomości na

fanpage’u adres do wysyłki nagrody. Powinien to uczynić nie później niż dwa tygodnie po

ogłoszeniu wyników.

§ 4 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu

Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw

Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego

opublikowania na fanpage’u Organizatora, w zakładce „Notatki”.

§ 5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na oficjalnym profilu oh! so you na facebooku. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.